sobota 31. mája 2014

Dlažba z recyklovaných tehál v prístavbe
Maco - the author :-)


Šachovnica na zemi - na pozemný šach.

Tehly sme získali z vybúraných nových južných okenných a dverných otvorov.


Koreňová čistička pre ekocentrum ešte v májivyspádovanie dna čističky

jama pre koreňovú čističku

príprava perforovaných potrubí pre rozvod špinavej vody a zber prečistenej

 vyloženie jamy geotextíliouspájanie pásov geotextílie pomocou ohňom zapaľovača

pripravená EPDM fólia od firmy ATHOS Syntec a realizačnej firmy BeVeBe.

pokladanie EPDM fólie

položené zberné perforované potrubie na spodu spádovanej jamy


osadenie vyrovnávajúcej nádrže, z ktorej budeme vodu do odparovacieho jazierka prečerpávať


vypĺňanie čističky štrkom

bagrom to ide rýchlejšie :-)


napojenie vyrovnávacej nádrže so zberným potrubím
dotvarovanie jazierkovej jamy

vystlanie jamy geotextíliou

zase tímová práca pri pokládke EPDM fólie

EPDM fólia v jednom kuse

napĺňanie jazierka studničnou vodou

formovanie a budovanie brehu za použitia starých pálených tehál

ryha pre studňovú vodu, ktorá bude ťahaná popod jazierko ku vonkajším sprchám
jama pre odkalovaciu nádrž

pri bagrovaní jamy sme narazili na hlinu - pravdepodobne pôvodné bahno z meandrov malého Dunaja

osadenie na mieru vyrobenej odkalovacej nádrže


 napojenie na vnútornú kanalizáciu


z vykopanej zeminy sme si vytvorili kopček, v rámci tvarovania terénu