pondelok 16. apríla 2012

Ideové návrhy na rekonštrukciu školy

16.4.2012 bolo stretnutie na odprezentovanie ideových návrhov na školu.
Prítomní boli: Mišo Sládek, Zdenko Kasáč, Zuzana Kierulfová, Bjorn Kierulf, Heňo Pifko, Veronika Kotradyová, Marián Ontkóc, Lorant Krajcsovics, Jakub Steinhauser, a dvaja študenti FASTU.
Predstavili sme v krátkosti všetky návrhy zúčastnených a ešte k tomu aj návrh Borisa Hochela, Katky Kubičkovej a Warda (Eda) Willemsa. Miško spravil nakoniec tabuľku, s vyhodnotením návrhov v zmysle zosumarizovania spoločných čŕt návrhov.

sobota 14. apríla 2012

Prvá brigáda

14.4.2012 bola prvá brigáda v našom centre. Nebolo nás veľa, zato spravili sme mnoho práce. Jarka pohrabala pokosenú burinu.Malý Nolanko, a veľkí: Vlado, Janka, Zuzana a Kristián, Veronika odstraňovali vnútorné obloženie, ktoré neumožňovalo vlhkej stene vysychať a otĺkali zavlhnutú omietku. Edo obíjal cementový sokel.
Veronika a Vlado varili výborný kotlíkový guláš. Schuti sme sa potom najedli.


Boris vybielil 2 z troch vonkajších latrín, aby sa dali používať.