pondelok 22. júla 2013

Pece sú hotové, už len dokončiť...

Chlebová pec vo výstavbe.

Napojenie komína na chlebovej peci.

Chlebovú pec sme zaizolovali zvrchu a omietli hlinou.

 Na rozlúčku s Johannesom sme mali pizza party.

Každý si pripravil a upiekol svoju pizzovú kreáciu, po tme sme už ani nevideli čo pečieme.

Fínska pec od Johannesa bola zložitejšia, prispôsobil ju miestu.

Pri stavaní sme sa aj pobavili - účastníci boli super!

Lydie miešala hlinenú omietku a omietala.


Nepálené tehly zo starého domu sme zrecyklovali a boli také pekné, že sme ich nechali neomietnuté.

Fotí Zuzana.... (Johannes je už preč)

Fotí Majo....

Výborné obedy nám vozili priamo do ekocentra.

Stihli sme osláviť aj trojo narodenín, z toho aj paťdesiatku aj štyridsiatku.

Tomova fínska pec má typický tvar.

Roštové ohnisko....

Primeriavanie Pisla dvierok (od Inspire).

Tom stavia najprv obvodový plášť a potom vmuruje ohnisko a ťahy.Montáž dvierok.

Vzrušenie vrcholilo, blížil sa čas zapálenia prvej dávky.

Tom pri rozkurovaní pece.


Ešte jedna fotka, lebo Ge-Ge chýbal.

Milá Šarlota z obce nám ku slávnostnému zakúreniu priniesla výbornú tortu.

Instiho dielo - šporák z pečiacou rúrou.

Odlievanie vrchnej platne.

Insti dbal na zaučenie účastníkov pri použití náradia.

Dokončovanie sporáka.


streda 17. júla 2013

Stavanie pecí

Od 15.-20.7. staviame v ekocentre 2 fínske pece, jeden sporák a chlebovú pec.
Je to jedinečný workshop, kde sa stretli traja peciari rôznych krajín: Švédska, Severnej Karolíny a Slovenska. Workshop je podporený projektom Švajčiarsko-slovenskej spolupráce a Goetheho inštitútom. 
Účastníci sú rozdelení do štyroch skupín, každý pracuje na jednej peci.


Rozostavaný sporák

Insi pri práci

Rozostavaná typická fínska akumulačná pec.

Pec, ktorú stavia Johannes. Pec prispôsobil situácii a miestu. Pec bude mať aj vykonzolovanú lavičku zo všetkých strán.

Johannes vysvetľuje.

Vodná píla a rezanie tehál.

 
Chlebová pec, ktorá bude pod letným prístreškom.

Dnes je už skoro postavená.


Preklady a platne sme si sami vyrobili zo žiarobetónu.