sobota 19. mája 2012

Európske skúšky na hlinené omietky


Európske skúšky - Špecialista na hlinené omietky M1, úroveň 2 a 3 sme prvýkrát robili v našom centre.

Písomné testy sa uskutočnili v slamenej kupole neďaleko centra.


piatok 18. mája 2012

1. akreditovaný kurz už v škole

17.-18.5.2012 Prebehol akreditovaný kurz Špecialista na hlinené omietky M1 - Modul 1 - Príprava hlinenej malty na omietku - 15 hod.
Mali sme veľký záujem, kurz bol úplne plný a myslíme že úspešný. Hoci podmienky komfortu nie sú stopercentné, ale priestor na praktickú prácu-omietanie je výborný.

 Máme dosť miesta aj stien vo vnútri.

Ale využívame aj vonkajšie steny, keď je vonku pekne.

Po kurze sme si pýtali spätnú väzbu od účastníkov, aby sme mohli kurzy zlepšiť.

streda 16. mája 2012

Máme čerpadlo do studne

Museli sme pre potreby kurzu riešiť prívod vody a preto sme narýchlo kúpili čerpadlo a tešíme sa z vody.

štvrtok 10. mája 2012

Stavebné povolenie a žiadosť o grant

9.5.2012 Sme dostali stavebné povolenie na rekonštrukciu. Ďakujeme všetkým projektantom, obci aj všetkým zúčastneným oddeleniam stavebného úradu, ktorý nám vychádzali v ústrety a na naše podané žiadosti promptne reagovali. Následne sme 10.5. žiadali o poskytnutie grantu na rekonštrukciu a činnosť, kde sme bohužial neuspeli.