nedeľa 16. marca 2014

Montáž priečok zo slamených EKOPANELOV


V sobotu sme montovali Ekopanely z lisovanej slamy, ktoré nám 
sponzorsky poskytla naša členská organizácia EKOPANELY CZ.,
  ktorej veľmi pekne ďakujeme!

Začali to tým, že Maco a Veslo vyložili ekopanely a narobili sa ako....

Panely malú 6 cm a vážia cca. 22 kg/m2. Do podkrovia ich chlapi dvíhali kladkostrojom, 
ktorý zostrojil Maco s Veslom (opak Pata a Mata, lebo sú fakt šikovní)

Výška panelov sa objednáva na mieru. V našom podkroví je to trochu komplikovanejšie, 
lebo je tam málo manipulačného miesta. Našenajdlhšie panely majú výšku 3,4m.

Obyčajne sa panely dávajú dvojmo a prekrývajú sa spoje, 
kvôli pevnosti a lepšej zvukovej izolácii. Panel sa priskrutkuje k podlahe (doske)

 Spolu sa zdvojené panely iba preskrutkujú.


Bjorn nám ukázal ako nad panelmi predpripraviť vzduchotesnú, ale paropriepustnú rovinu.
(lebo neskôr by sme sa tam už so vzduchotesnými páskami nedostali. 

Eliška v akcii.

hoci kladačský plán bol vopred premyslený, pri rekonštrukcii sa vždy niečo vyskytne, 
čo treba na mieste doriešiť.... namiesto papiera sme používali ekopanely.

Eliška Turanská - ako zástupkyňa firmy Ekopanely na Slovensku s nami strávila celý deň, 
a spolu s montážnikom školili účastníkov workshopu.

účasníci dostali na konci dňa od firmy Ekopanely a združenia ArTUR certifikáty o zaškolení.

Súčasne na dvore a prístavbe prebiehal workshop na výplň konštrukcie slamenými balíkmi.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára